صنعت ساختمان

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مکان: نمایشگاه بین المللی فارسی، سالن: بهار، غرفه شماره: 1/7

تاریخ: 11 الی 14 تبرماه 1398

ساعت بازدید: 17 الی 22

منتظر حضور گرمتان هستیم
ادامه مطلب